KIDD-kinderen > onderzoek

Wanneer moet men als ouder aan een onderzoek van de wervelkolom denken?

In feite bij alle kinderen, die coördinatieproblemen, een slechte houding, rugpijn en vooral hoofdpijnklachten hebben (Dr. H. Biedermann).
Vindt men bij deze kinderen functiebeperkingen aan de wervelkolom, dan is verder gediffertentieerd onderzoek zinvol om te bepalen of hier sprake is van KIDD.

Het onderzoek bestaat uit: