KISS-kinderen > behandeling van het KISS-syndroom


Boek: KISS & KIDD Kinderen

De auteur, Eddy Lippens, heeft het eerste Nederlandstalige boek over KISS-KIDD kinderen geschreven. Het is een handleiding voor deze onbegrepen groep van kinderen gericht op de doelgroep van artsen, kinesitherapeuten en opvoeders en ouders. Het is te vinden in de boekhandel.Veel symmetrieproblemen van kleine kinderen laten zich door een correct gerichte behandeling met manuele therapie aan de bovenste halswervel gunstig beïnvloeden.


Het KISS-syndroom een mode-verschijnsel?

Dr Gottfried Gutmann, publiceerde in 1953 over zijn diagnostiek en manuele therapie. De Duitse arts Heiner Biedermann heeft de diagnostiek, de therapie en de wetenschappelijke onderbouwing verder gesystematiseerd in samenwerking met andere medische specialisten en neurowetenschappers. KISS en manuele therapie is geen ééndagsvlieg, geen modeverschijnsel, maar een zich ontwikkelende therapie-vorm, onderbouwd vanuit diverse wetenschappelijke hoeken. Vanuit de neurowetenschappelijke publicaties zijn de effecten en het doel van de manuele therapie bij zuigelingen te verklaren.


Behandelingsresultaten.

Bij meer dan tweederde van de kinderen zijn drie behandelingen vaak voldoende om tot een blijvend gunsitg resultaat te komen. Soms is het kindje erg ontregeld. Bijvoorbeeld: Het slaapt sinds weken of maanden slecht, heeft een vertraagde motorische ontwikkeling, heeft harde stoelgang of is bijzonder prikkelbaar of ontroostbaar. Dan kan het zijn dat, ruim gespreid in tijd, enkele behandelingen nodig zijn.