KISS-kinderen > nabehandeling

Baby's en zeker huilbaby's reageren meestal zeer goed en zeer snel op de behandeling. Bij sommige asymmetrische baby's ziet men na de behandelingsperiode soms een terugkeer van de asymmetrie. De asymmetrie kan men dan opmerken over de gehele wervelkolom.
Daarom is het zinvol met een zekere regelmaat (één keer per halfjaar of één keer per jaar) uw kind op de asymmetrie te laten onderzoeken en eventueel te behandelen. Daarvan zijn twee duidelijke redenen te noemen:

1) De terugkerende asymmetrie gaat veelal gepaard met gewrichtsblokkeringen in de gehele wervelkolom (nek, midden-en lage rug, bekken). Deze blokkeringen kunnen aanleiding geven tot hoofdpijn, nekpijn, concentratiestoornissen, leerstoornissen, hyperkinesie, motoriekbeperkingen,...

2) Wanneer de ogenschijnlijk onschuldige asymmetrie geleidelijk aan terugkomt in de wervelkolom van het kleine kind, dan ontwikkelt de baby in de wieg een lichte C-scoliose, soms nauwelijks zichtbaar.
Wanneer het kind gaat staan en lopen, dan zal de C-scoliose gecompenseerd worden in een S-scoliose, waardoor er zich meerdere gewrichtsbeperkingen in de wervelkolom, bekken en heupen ontwikkelen.

Tussen het derde en vierde levensjaar gaan de wervels met hun gedeeltelijke kraakbeenstructuren over in botstructuren, de zogenaamde 'ossificatie' genaamd. Wanneer de peuter zijn eerste drie fasen in de asymmetrische houding verkeert, dan zullen de kraakbeenstructuren zich gaan aanpassen aan die kleine links/rechts ongelijkheid in de wervelkolom. Het lange zitten in deze asymmetrie laat de scheefheid (scoliose) toenemen en de daarmee gepaarde stoornissen en beperkingen.


Het onderzoek, de begeleiding en de behandeling door de manueel therapeut is derhalve van onschatbare warde, omdat hier sprake is van preventieve geneeskunde. De ervaring leert, dat veel schoolkinderen met zowel motoriekproblemen, concentratie-en leerproblemen, hoofdpijnklachten en hyperkinesie, als zuigeling het KISS-syndroom hadden doorgemaakt. Daarom is een periodische controle aan de manueel therapeut 'echte gezondheidszorg'.