KISS-kinderen > behandelingsresultaten

Hoe effektief en hoe gevaarlijk is het behandelen van KISS-kinderen?

Laat ons hiervoor refereren naar het systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van behandeling bij zuigelingen met ‘kopgewrichten invloed bij storingen in de symmetrie’ (KISS-kinderen), uitgevoerd door PLP Brand ea. en verschenen in het Ned.Tijds.Geneesk. 2005;149:703-7.

 1. Dit artikel concludeert hun onderzoek als volgt:
  KISS-kinderen zouden niet geholpen worden met een chiropractisch, osteopathische of
  manueel therapeutische handeling
 2. De behandeling kan zelfs gevaarlijk zijn (apnoe of ademstilstand veroorzaken)
 3. Er is al één dodelijk geval beschreven door aan de nek te draaien, om het te genezen van een
  aandoening waar de klassieke geneeskunde van mening is dat ze niet bestaat
  Op de conclusies van dit onderzoek kunnen wij als volgt reageren:
  • Er bestaat tot op heden nog geen wetenschappelijk onderzoek dat het positief effect van een
   manueeltherapeutische interventie bij het KISS-syndroom aantoont. Er bestaan wel talrijke
   pilootstudies en klinische cases die de positieve invloed van de manuele therapie bij KISS-
   kinderen aantonen. Er is een duidelijke opinion based consensus met betrekking tot het
   positieve effect van manuele therapie bij KISS-kinderen en andere kinderen. Opinion based
   medicine is ook volop realiteit in de praktijk van de klassieke geneeskunde. Er is echter nog
   geen enkele studie die aantoont dat manuele therapie geen effect zou hebben, laat staan
   gevaarlijk zou zijn !
  • De klinische ervaring leert dat na de eerste behandeling bepaalde symptomen zich kunnen
   accentueren. Dit is een normale reactie van het menselijk lichaam. Dit kan een aantal dagen
   duren om dan te evolueren naar een herstel. In zeldzame gevallen werd een apnoe
   beschreven van een aantal seconden. Dit is dan een apnoe die men ziet optreden bij het
   opwekken van de Moro-reflex en is een neuro-fysiologisch normaal verschijnsel.
  • De behandeling van KISS-kinderen is geen osteopathische of chiropractische handeling. Het
   is een manueel-therapeutische handeling op basis van de reflex-impuls techniek. Zowel bij
   kinderen als bij volwassen zijn rotatiesmanipulaties niet meer op hun plaats.
   Het aangehaalde geval met dodelijk afloop werd uitgevoerd door een Votja therapeute
   zonder enige kennis van chiropractie of manuele therapie. De behandeling bestond uit het
   uitoefenen van inhiberende reflexen waarbij de moeder het kind fixeerde met haar volle
   lichaamsgewicht van 150 kg gedurende een half uur. Het aanhalen van dit onderzoek in de
   opzet van dit artikel mist dus elke relevantie en is wetenschappelijk niet op zijn plaats.